GEO5

oprogramowanie inżynierskie do geotechniki

« Powrót do Oprogramowanie GEO5

Ściana oporowa – Projektowanie ścian oporowych

Program służy do analizy i projektowania masywnych ścian oporowych. Oferuje znaczący wybór kształtów ściany oraz wymiaruje przekroje betonowe.

Widoki ekranu programu Ściana oporowa

Weryfikacja ścianyWymiarowanie odsadzki ścianySprawdzenie stateczności zewnętrznej

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego)
 • Wymiarowanie przekrojów betonowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.
 • Duży wybór domyślnych kształtów konstrukcji
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.)
 • Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją
 • Dowolny kształt terenu za konstrukcją
 • Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją
 • Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane)
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Dowolna liczba faz budowy
 • Możliwość wykluczenia wytrzymałości betonu na rozciąganie
 • Sprawdzenie stateczności zewnętrznej konstrukcji za pomocą programu Stateczność zbocza
 • Analiza nośności podłoża gruntowego pod konstrukcją w programie Fundament bezpośredni

Przykład raportu z programu “Ściana oporowa”

Przykład raportu z programu

Główne zalety Zindywidualizowanych Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków do raportu
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Więcej informacji na temat raportów i wizualizacji wyników.

Generuj swój własny raport przy pomocy wersji demonstracyjnej GEO5.
Z tym programem polecamy zakup następujących aplikacji:GEO5 Wersja 18

 • Ściana analiza - Wymiarowanie przekrojów żelbetowych
  i stalowych
 • Ściany - Nowe fundamenty
  palowe i ławy
 • Pale - Nośność pozioma według Broms’a

» więcej o GEO5 wersji 18

GEO5 Demo

>