GEO5

oprogramowanie inżynierskie do geotechniki

Ustawienia monitorów

Okno dialogowe "Ustawienia monitorów" służy do ustawiania zmiennych, których wartości będą prezentowane dla danego monitora (monitory punktowe). Ustawienia dla danej listy zmiennych można przejąć z poprzedniej fazy budowy za pomocą przycisku “Przejmij z poprzedniej fazy”. Domyślnie ustawiono wyświetlanie czterech zmiennych. Dodatkowe zmienne można dodać do listy używając przycisku “Dodaj”. Zmienną można usunąć z listy za pomocą przycisku “Usuń”.

W przypadku monitorów liniowych, okno dialogowe służy do aktywacji rysunku wartości, odpowiednio, względem poprzedniej fazy lub fazy definiowania.

Zarówno dla monitorów punktowych jak i liniowych, można zdefiniować schemat kolorów dla rysowanych wartości.

Okno dialogowe “Ustawienia monitorów”Okno dialogowe “Ustawienia monitorów”